Liên tuyến Pháp- Thụy Sĩ -Ý khởi hành 17/09/2019 – 10 ngày