Liên tuyến 3 nước Pháp – Thụy Sĩ- Ý khởi hành ngày 18/08/2019