Visa châu Âu

visa-y

Visa Ý

Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến nước Ý? Nhưng lại băn khoăn không biết xin visa Ý dễ hay khó? Tỉ lệ đậu cao hay thấp? Cần điều kiện gì để đậu visa. HỒ SƠ XIN VISA Ý BAO GỒM : A. Hồ sơ cá nhân 1. Hộ chiếu gốc (còn hạn giá trị sử dụng trên [...]

Visa Thụy Sĩ

Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến Thụy Sĩ. Nhưng lại băn khoăn không biết xin visa Thụy Sĩ dễ hay khó? Tỉ lệ đậu cao hay thấp? Cần điều kiện gì để đậu visa. HỒ SƠ VISA THỤY SĨ GỒM: A. Hồ sơ cá nhân 1. Hộ chiếu gốc (còn hạn giá trị sử dụng trên 6 [...]

visa-thuy-dien

Visa Thụy Điển

Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến Thụy Điển? Nhưng lại băn khoăn không biết xin visa Thụy Điển dễ hay khó? Tỉ lệ đậu cao hay thấp? Cần điều kiện gì để đậu visa. HỒ SƠ XIN VISA THỤY ĐIỂN GỒM: A. Hồ sơ cá nhân 1. Hộ chiếu gốc (còn hạn giá trị sử dụng trên [...]

visa-tay-ban-nha

Visa Tây Ban Nha

Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến Bồ Đào Nha? Nhưng lại băn khoăn không biết xin visa Bồ Đào Nha dễ hay khó? Tỉ lệ đậu cao hay thấp? Cần điều kiện gì để đậu visa. HỒ SƠ XIN VISA TÂY BAN NHA BAO GỒM: A. Hồ sơ cá nhân 1. Hộ chiếu gốc (còn hạn giá [...]

visa-phap

Visa Pháp

Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến nước Pháp? Nhưng lại băn khoăn không biết xin visa Pháp dễ hay khó? Tỉ lệ đậu cao hay thấp? Cần điều kiện gì để đậu visa. HỒ SƠ XIN VISA PHÁP BAO GỒM: A. Hồ sơ cá nhân 1. Hộ chiếu gốc (còn hạn giá trị sử dụng trên 6 [...]

visa-phan-lan

Visa Phần Lan

Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến Phần Lan? Nhưng lại băn khoăn không biết xin visa Phần Lan dễ hay khó? Tỉ lệ đậu cao hay thấp? Cần điều kiện gì để đậu visa. HỒ SƠ XIN VISA PHẦN LAN BAO GỒM A. Hồ sơ cá nhân 1. Hộ chiếu gốc (còn hạn giá trị sử dụng [...]

visa-na-uy

Visa Nauy

Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến nước Na Uy? Nhưng lại băn khoăn không biết xin visa Na Uy dễ hay khó? Tỉ lệ đậu cao hay thấp? Cần điều kiện gì để đậu visa. HỒ SƠ XIN VISA NA UY BAO GỒM: A. Hồ sơ cá nhân 1. Hộ chiếu gốc (còn hạn giá trị sử [...]

visa-hungary

Visa Hungary

Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến Hungary? Nhưng lại băn khoăn không biết xin visa Hungary dễ hay khó? Tỉ lệ đậu cao hay thấp? Cần điều kiện gì để đậu visa. HỒ SƠ XIN VISA HUNGARY A. Hồ sơ cá nhân 1. Hộ chiếu gốc (còn hạn giá trị sử dụng trên 6 tháng tính đến [...]

visa-duc

Visa Đức

Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến nước Đức? Nhưng lại băn khoăn không biết xin visa Đức dễ hay khó? Tỉ lệ đậu cao hay thấp? Cần điều kiện gì để đậu visa. HỒ SƠ VISA ĐỨC BAO GỒM: A. Hồ sơ cá nhân 1. Hộ chiếu gốc (còn hạn giá trị sử dụng trên 6 tháng tính [...]